O nás

MAS Brückenland Bayern-Böhmen | Jižní hornofalcký les-Český les: Stavíme mosty mezi Čechami a Bavorskem
Místní akční skupina (MAS) Brückenland Bayern-Böhmen | Jižní hornofalcký les-Český les je spojení dvanácti obcí v hornofalckých okresech Schwandorf a Neustadt an der Waldnaab. Společně s českými sousedy - a partnerským mikroregionem Dobrohost tvoří MAS Brückenland Bayern-Böhmen přeshraniční rozvojovou oblast. V roce 2007 byla založena společná zastřešující organizace "Aktiv über Grenzen - Aktivně přes hranice" se společným kooperačním výborem. Iniciativy MAS Brückenland Bayern-Böhmen jsou podporovány programem EU / Leader / ELER a bavorským ministerstvem zemědělství. Brückenland Bayern-Böhmen je tedy prvním vedoucím přeshraničním rozvojovým regionem v Bavorsku!

Východ & Západ

Historicky rozvinuté vztahy k Čechám jsou symbolizovány sochou dvojitého Nepomuka u Schönsee, který obrací jednu svou tvář na Východ, jednu na Západ. Zejména po pádu železné opony získaly vztahy k blízkým českým obcím rychle na intenzitě a dnes jsou již neodmyslitelně spojeny s životem regionu. Překonání historicky podmíněné okrajové polohy regionu a šetrný rozvoj fascinující krajiny u hranice je těžištěm rozvojových snah. Zaktivizovat regionální spolupráci v geograficky, historicky, kulturně a hospodářsky úzce propojeném regionu pro únosný budoucí rozvoj bylo cílem, pro který se spojilo sedm členských obcí v roce 2002 do Místní akční skupiny (MAS) území kolem Oberviechtachu a Schönsee. V průběhu roku 2007 přistoupilo do MAS pět dalších bavorských obcí z okresů Schwandorf a Neustadt an der Waldnaab. Dlouholetá dobrá spolupráce s českými sousedními obcemi vyústila do založení společné zastřešující organizace. V září 2007 následovalo potom přejmenování MAS na "Brückenland Bayern-Böhmen | Jižní Hornofalcký les - Český les". Rozšíření ukazuje, že se společná práce pro budoucnost regionu vyplatila. S regionálními koncepcemi rozvoje let 2002 a 2007 byly stanoveny ideální představy, rozvojové strategie a těžiště pro práci Místní akční skupiny.

Dosavadní praxe navrhovatele v dané oblasti
Aspekty dějin příhraničních regionů byly již tématem různých projektů, jejichž nositelem byli regionální partneři MAS Brückenland Bayern-Böhmen. MAS Brückenland Bayern-Böhmen plnila v souvislosti s těmito projekty úlohu iniciátora nebo průvodce:

  • Divadlo v přírodě "Pašeráci – Noc dlouhých stínů" vypráví nejen o pašerácích, ale i o každodenních vztazích mezi Čechami a Bavorskem na začátku 20. století. Projekt byl podporován z programu LEADER+, nositelem projektu je "Spolek pašeráci v oblasti Schönsee".
  • Projekt "Bügellohe – zachování posledního domu a dokumentace" se nachází ve fázi realizace. Zaniklá nouzová osada Bügellohe byla v roce 1946 založena uprostřed lesů v těsné blízkosti hranice. Žili zde uprchlíci z blízké české vesnice Václav / Wenzelsdorf. Poslední obyvatel se odstěhoval v šedesátých letech 20. století. Projekt je podporován z programu Leader/ELER, nositelem projektu je město Schönsee.
  • Projekt "Krajinný park Bavorsko-Čechy" – Česko-německý absolventský tým vypracoval přeshraniční koncept propojení a zvýraznění přírodních, turistických a kulturně-historických potenciálů krajiny. Projekt je podporován programem Cíl 3 / dispozičním fondem Euregia Egrensis, nositelem projektu je komunální pracovní skupina "Krajinný park Bavorsko-Čechy".

pracovníci projektu

Sabina Blomann
Tomáš Fridrich
Christina Haunschild
Roxana Hila
Veronika Hofinger
Teresa Junek
Friederike Kind-Kovacs
Julia Kling
Manuel Lischka
Christian Mady
Markus Meinke
Rafael Parzefall
Jaroslava Reibenspiesová
Renata Sirota-Fronauer
Jana Vlčková